DARŠAN / DARSHAN MARIBOR, SLOVENIA

Datum in čas / Date and time
16. december 2017 ob 16:00, vrata se odpro ob 15:00
16. December 2017 at 16:00, doors are opened at 15:00

Kraj / Venue
UNIVERZITETNI ŠPORTNI CENTER
LEONA ŠTUKLJA
Koroška cesta 130
Maribor, Slovenija

Info
darshan@bhaktimarga.si

Cena / Cost
prostovoljni prispevki so dobrodošli
Donations are wellcome

OPIS / DESCRIPTION
Paramahamsa sri Swami Vishwanand daje Daršane (blagoslov videnja Božanskega in blagoslov biti viden) ter Satsange (navdihujoči duhovni govor) skozi vse leto po različnih krajih po svetu. Ti posebni dogodki vključujejo duhovno glasbo (kirtane in bhajane), navdihujoče zgodbe, govore in seveda neprecenljiv Daršan Paramahamse Sri Swamija Vishwanande, ki ga prejme vsak udeleženec dogodka.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda gives Darshan (the blessing of seeing and being seen by the Divine) & Satsang throughout the year internationally. This special event includes devotional music, inspirational stories and, of course, the extraordinary Darshan blessing given by Paramahamsa Vishwananda to each person who attends.

PARAMAHAMSA SRI SWAMI VISHWANANDA
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda je razsvetljeni duhovni mojster in ustanovitelj gibanja Bhakti Marga. Darshan je osebni blagoslov Swamija, ki aktivira božansko luč znotraj nas. Je priložnost, da odpreš srce in izkusiš sposobnost ljubiti brezpogojno.
Njegovo življenjsko poslanstvo je odpreti srca ljudi in razkriti Božansko Ljubezen, večno prisotno znotraj vseh nas.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda is an enlightened spiritual master and founder of the Bhakti Marga movement. Darshan is a personal blessing from Swamiji, which activates the divine light within oneself. It is an opportunity to open the heart and experience one’s ability to love unconditionally.
His life mission is to open the hearts of man and to reveal the Divine Love that is eternally present within all of us.

KAJ JE DARŠAN?
Beseda ‘daršan’ pomeni pogled ali imeti bežen pogled Božanskega. Daršan s Paramahamso Sri Swami Viswanando je osebni blagoslov, ki znotraj posameznika prebudi božansko ljubezen in mu dovoli ljubiti brezpogojno. Izkušnja je zelo posebna in vsakdo prejme ravno to, kar potrebuje tisti trenutek. 

Dogodek Daršan obsega pobožno glasbo in pesmi različnih tradicij, navdihujoče govore in sam blagoslov. Je priložnost srečati brezpogojno Ljubezen in Milost razsvetljenega duhovnega Mojstra Paramahamse Sri Swamija Vishwanande – pridite in sami doživite Daršan.

The word ‘darshan’ means sight or having a glimpse of the Divine. Darshan with Paramahamsa Sri Swami Vishwananda is a personal blessing which awakens the divine love within oneself and allows one to love beyond any conditions. The experience is very special and each person receives just what they need most in that moment.

The Darshan event includes devotional music and songs from various traditions, inspirational talks and the blessing itself. It is an opportunity to encounter the unconditional Love and Grace of the enlightened spiritual Master, Paramahamsa Sri Swami Vishwananda – come and experience Darshan for yourself.

ODPRTO VSEM / OPEN TO ALL

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda velikodušno podarja Daršan vsakomur brezplačno, kljub temu pa je dakšina (donacija) resnično dobrodošla in smo zanjo zares hvaležni. Dakšina ni na noben način zavezujoča, temveč je finančno darilo dano duhovnemu Mojstru za prejet blagoslov. Ko je dana v duhu ljubezni, brez pričakovanj ali občutka dolžnosti, le-ta še poveča prejeti blagoslov.

Podučite se o Daršanu, kaj je Daršan, kaj pričakovati od izkušnje, kaj obleči, kako se vesti, kako dolgo bo dogodek trajal, … Več o Daršanu si lahko preberete tudi na naši spletni strani.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda generously makes Darshans available to everyone free of cost, however dakshina (a donation) is greatly apprecitated. Dakshina is a financial gift given to a spiritual Master in gratitude for a blessing. It is in no way required. When given in the spirit of love, without any expectation or obligation to pay, it amplifies the blessing received.

Learn more about Darshan: what is Darshan, what to expect from your Darshan experience, what to wear, how long the event will last, etc.

VLJUDNO NAPROŠAMO, DA SE ODJAVITE Z DOGODKA, ČE SE GA NE BOSTE MOGLI UDELEŽITI

Mnogokrat moramo zaradi omejenega števila ljudi, ki jih lahko gostimo, nekatere zavrniti in jim s tem onemogočiti njihovo srečanje s Paramahamso Vishwanando. Naprošamo vas, da ste spoštljivi in v primeru, da ugotovite, da se dogodka ne boste mogli udeležiti, zanesljivo pošljete svojo odjavo.

PLEASE CANCEL YOUR EVENT IF FIND YOU CANNOT ATTEND

Many times people are turned away from experiences with Paramahamsa Vishwananda because of the limited number we can accommodate. Please be respectful and make space for another to attend. If you find you cannot make your reserved event, please be sure to cancel.

NAMESTITVE / ACCOMMODATION

V primeru, da potrebujete namestitev v Mariboru, je spodaj navedenih nekaj možnosti:
If you need an accomodation in Maribor city, please check some of possibilities on the following links:

HOTELI / HOTELS
https://www.terme-maribor.si/sl/hoteli/hotel-habakuk
https://www.terme-maribor.si/sl/hoteli/best-western-plus-hotel-piramida
http://www.cityhotel-mb.si/
http://www.hotel-bajt.com/
http://www.hotel-bau.si/
http://www.hoteltabor-maribor.si/
http://www.betnava.si/sl/
http://www.hotelkacar.com/
https://www.terme-maribor.si/sl/hoteli/hotel-arena
http://dras.si/

DARŠAN PLAKAT – KARTICA / DARSHAN POSTER/CARD

Za poster oziroma kartico, prosimo kliknite na spodnji link:
For Darshan Poster and Card, please click on the following link:

Darshan Poster
Darshan Card

KONTAKT & DODATNE INFORMACIJE / CONTACT & ADDITIONAL INFO

Če imate kakršnakoli vprašanja povezana z dogodkom ali registracijo, nas prosimo kontaktirajte:
If you have any questions about the event or registration, please contact us:

Telefon / Phone: +386 31 678 323 (Geeta)
Email: darshan@bhaktimarga.si
www.bhaktimarga.si

Share this event with your friends