SATSANG s PARAMAHAMSO VISHWANANDO

Datum in čas / Date and time
14. december 2017 ob 19:00, vrata se odpro ob 18:00
14. December 2017 at 19:00, doors are opened at 18:00

Kraj / Venue
HOTEL SLON
Slovenska cesta 34
Ljubljana, Slovenija

Info
satsang@bhaktimarga.si

Cena / Cost
18,00 EUR / osebo
18,00 EUR / person

OPIS / DESCRIPTION
Paramahamsa sri Swami Vishwanand daje Daršane (blagoslov videnja Božanskega in blagoslov biti viden) ter Satsange (navdihujoči duhovni govor) skozi vse leto po različnih krajih po svetu. Ti posebni dogodki vključujejo duhovno glasbo (kirtane in bhajane), navdihujoče zgodbe, govore ter odgovore Paramahamse Vishwanande na nekatera vaša najbolj zanimiva vprašanja.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda gives Darshan (the blessing of seeing and being seen by the Divine) & Satsang throughout the year internationally. This special event includes devotional music, inspirational stories, speeches and Paramahamsa Vishwananda’s answers to some of your most interested questions.

PARAMAHAMSA SRI SWAMI VISHWANANDA
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda je razsvetljeni duhovni mojster in ustanovitelj gibanja Bhakti Marga. Darshan je osebni blagoslov Swamija, ki aktivira božansko luč znotraj nas. Je priložnost, da odpreš srce in izkusiš sposobnost ljubiti brezpogojno.
Njegovo življenjsko poslanstvo je odpreti srca ljudi in razkriti Božansko Ljubezen, večno prisotno znotraj vseh nas.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda is an enlightened spiritual master and founder of the Bhakti Marga movement. Darshan is a personal blessing from Swamiji, which activates the divine light within oneself. It is an opportunity to open the heart and experience one’s ability to love unconditionally.
His life mission is to open the hearts of man and to reveal the Divine Love that is eternally present within all of us.

SATSANG
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda preko Satsanga, ki pomeni navdihujoč duhovni govor, omogoči posameznikom, da lahko prejmejo odgovore na svoja vprašanja iz nivoja globljega zavedanja. Satsang z duhovnim mojstrom prinaša globoke blagoslove za vse, ki so prisotni.

Through Satsang, which means inspiring spiritual talk, Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, from level of deeper counsciousness, allows everyone present to receive the answers to their questions. To each one present Satsang with Him brings deep blessings.

VLJUDNO NAPROŠAMO, DA SE ODJAVITE Z DOGODKA, ČE SE GA NE BOSTE MOGLI UDELEŽITI

Mnogokrat moramo zaradi omejenega števila ljudi, ki jih lahko gostimo, nekatere zavrniti in jim s tem onemogočiti njihovo srečanje s Paramahamso Vishwanando. Naprošamo vas, da ste spoštljivi in v primeru, da ugotovite, da se dogodka ne boste mogli udeležiti, zanesljivo pošljete svojo odjavo.

PLEASE CANCEL YOUR EVENT IF FIND YOU CANNOT ATTEND

Many times people are turned away from experiences with Paramahamsa Vishwananda because of the limited number we can accommodate. Please be respectful and make space for another to attend. If you find you cannot make your reserved event, please be sure to cancel.

NAMESTITVE / ACCOMMODATION

V primeru, da potrebujete namestitev v Ljubljani, je spodaj navedenih nekaj možnosti:
If you need an accomodation in Ljubljana city, please check some of possibilities on the following links:

http://www.viaslovenia.com/sl/nastanitve/ljubljana/
https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nastanitev/

SATSANG PLAKAT – KARTICA / SATSANG POSTER – CARD

Za poster oziroma kartico, prosimo kliknite na spodnji link:
For Darshan Poster and Card, please click on the following link:

Satsang Poster
Satsang Card

KONTAKT & DODATNE INFORMACIJE / CONTACT & ADDITIONAL INFO

Če imate kakršnakoli vprašanja povezana z dogodkom ali registracijo, nas prosimo kontaktirajte:
If you have any questions about the event or registration, please contact us:

Telefon / Phone: +386 40 895 605 (Andreja)
Email: satsang@bhaktimarga.si
www.bhaktimarga.si

Share this event with your friends